2016 Shanghai Inter-University Mixer

  • URBN Hotel 183 Jiao Zhou Lu Shanghai